Nederlands Centrum Bijenonderzoek

Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB)

Het Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB) verricht onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte in Nederland. Bovendien is het NCB intensief betrokken bij het internationale onderzoek naar verklaringen voor bijensterfte. Onze werkzaamheden liggen vooral op het gebied van de epidemiologie. Binnen Nederland onderzoeken wij ook de kenmerken van de laatste Nederlandse populatie van de zwarte bij (Apis mellifera mellifera) op Texel. Deze bij, die zich na de laatste ijsijd over West en Centraal Europa verspreid heeft, wordt nu in Europa met uitsterven bedreigd. Wij proberen een bijdrage te leveren aan het behoud van deze bij.
Een overzicht van de achtergrond van ons werk, de lopende projecten en de resultaten is beschikbaar op deze project site en kan worden ingezien via het zijmenu.
Voor het jaarlijks verzamelen van gegevens over de wintersterfte van bijenvolken onderhouden wij de website Beemonitoring.org Deze site wordt ook door andere landen gebruikt

U kunt ons werk steunen, zie daarvoor de ANBI link in het zijmenu
Bedankt voor uw bezoek aan beefriends.com
Beefriends, onderzoek voor imkers.