Doelstelling Stichting Nederlands Centrum Bijenonderzoek

1.
a. het beschermen en bevorderen van lokaal geadapteerde ecotypes van de Apis mellifera die kenmerken ontwikkeld hebben welke selectieve voordelen bieden aan bijenvolken in ecologisch onderscheiden gebieden ten behoeve van behoud en uitbreiding van de biodiversiteit;
b. het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de wisselwerking tussen honingbijen (Apis mellifera) en het ecosysteem waarvan honingbijen en imkers deel uitmaken ten behoeve van de Nederlandse imkerij;
c. het ontwikkelen en propageren van methoden van pathogenenbestrijding met een minimale inzet van pesticiden of biotechnische bestrijding in een ecologische context;
d. al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren, respectievelijk mee te werken aan:
a. het inventariseren van omvang en ontwikkeling van bijenvolken in Nederland met name de prevalentie van bijenziekten, bijensterfte en mogelijke determinanten daarvan;
b. het verrichten van pathologisch onderzoek aan honingbijen;
c. het bevorderen van maatregelen voor de verbetering van de gezondheid van bijen en voor de bestrijding van bijenziekten;
d. het verbreiden van kennis over bijen en bijenteelt;
e. alle andere wettige middelen.

Bedankt voor uw bezoek aan beefriends.com
Beefriends, onderzoek voor imkers.