BIJ-1 Project, Downloads

Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB)
Bijensterfte 2009-2010 en toxische invertsuikersiroop
NCB
R. van der Zee,
L. Pisa
mei 2010
Download
Monitor Uitwintering Bijenvolken 2010
NCB
R. van der Zee,
L. Pisa
februari 2011
Download
Monitor Uitwintering Bijenvolken 2011
NCB
R. van der Zee,
L. Pisa
april 2012
Download
Monitor Uitwintering Bijenvolken 2012 (NCB)
NCB R. v. d. Zee
L. Pisa
april 2013
Download
Monitor Uitwintering Bijenvolken 2013 (NCB)
NCB R. v. d. Zee
april 2014
Download
Monitor Uitwintering Bijenvolken 2014 (NCB)
NCB R. v. d. Zee
2015
Download
PLoS ONE publicatie; download link
An observational study of honey bee colony winter losses and their association
with Varroa destructor,neonicotinoids and other risk factors
NCB R. v. d. Zee, A. Gray, L. Pisa, T. de Rijk
8 juli 2015
Download
Rapportage aan Ministerie van Economische Zaken:
Bijdrage van Varroa destructor, acetamiprid,thiacloprid en andere risicofactoren
aan sterfte tijdens de winter 2011-2012 in een ruimtelijk gestratificeerde steekproef
van 86 Nederlandse bijenvolken
NCB R. v. d. Zee, A. Gray, L. Pisa, T. de Rijk
10 juli 2015
Download
Bedankt voor uw bezoek aan beefriends.com
Beefriends, onderzoek voor imkers.