ANBI gegevens

Het Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wij voeren hoofdzakelijk onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, waaronder 'Landbouw' valt. Voor enkele belangrijke projecten ontbreken de noodzakelijke financiële middelen. Een voorbeeld is het onderzoek naar een van de laatste populaties in Europa van de oorspronkelijke zwarte bij. Wij konden door DNA-onderzoek vaststellen dat deze bij op Texel nog aanwezig is. Nu onderzoeken wij hoe komt het dat in deze populatie al vele jaren heel weinig wintersterfte optreedt. Ook willen wij bijdragen aan de bescherming van deze bij die in Europa sterk bedreigd wordt......
U kunt ons werk steunen door een bijdrage over te maken naar stichting Nederlands Centrum Bijenonderzoek rek: 1219.20.143, of door contact met ons op te nemen. De erkenning als ANBI instelling heeft zowel voor u als voor ons fiscale voordelen. Hieronder vindt u de wettelijk voorgeschreven ANBI gegevens voor het NCB.

RSIN/Fiscaal nummer: 819636654
Contact adres: Nederlands Centrum Bijenonderzoek, Durk Dijkstrastr. 10, 9014 cc Tersoal
Bestuur: Romée van der Zee (voorzitter), Marleen Boerjan (secretaris), Frank Scholing (penningeester) en Hayo Velthuis (algemeen bestuurslid)
Beleidsplan: beleidsplan
Beloningsbeleid: Voor bestuursbijeenkomsten worden reis- en verblijfkosten vergoed.
Doelstelling: doelstelling
Verslag Activiteiten: verslagen
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2012 , Jaarrekening 2013 , Jaarrekening 2014 , Jaarrekening 2015 , Jaarrekening 2016 , Jaarrekening 2017

Bedankt voor uw bezoek aan beefriends.com
Beefriends, onderzoek voor imkers.